Lažni profil neprijatelja Kluba ponovo u akciji

U trenucima kad se rukovodstvo Kluba suočava sa brojnim previranjima a stručni štab sa jednom od najvećih rezultatskih kriza u posljednjih 30 godina, želimo ukazati na pojačane aktivnosti lažnog profila koji se već neko vrijeme na društvenim mrežama predstavlja kao bordo prijatelji.

Također, već duže vremena lažni instagram profil bordo_ prijatelji  – bez imena i prezimena,  pokušava da diskreditujete članove i samo Udruženje Bordo Prijatelji 1946 neovlašteno koristeći znak i ime samog Udruženja pokušavajući neovlašteno iznositi stavove  u ime samog Udruženje. Nakon pojave lažnog profila isti smo upozorili na neovlaštene radnje , kao i o istim obavijestili FMUP, postupak se po našim saznanjima nalazi u fazi istrage. Odmah nakon dobijanja tačnih i preciznih podataka  po našoj prijavi o kojem se licu/licima radi , Udruženje Bordo Prijatelji će kod nadležnih organa pokrenuti  odgovarajuće postupke protiv istih kod nadležnog Tužilaštva i suda u BiH.

Napominjemo još jednom da navedeni Instagram profil nema nikakvu povezanost sa UG BP1946 niti iznosi zvanične stavove Udruženja.

Udruženje BP 1946.